Rensky.nl       1 O God, die onze Vader zijt; Die t' allen tijd, Ons Uwe tegenwoordigheid, In Christus, wilt betonen, Wanneer men, in Uw Naam vergaard, Uw Woord verklaart Zie ons nu saam daartoe bereid; Uw Geest koom' bij ons wonen; Ontsluit des dienaars hart en mond; Wil hem en ons verlichten, Opdat hij, uit Uw heilverbond, Zichzelf en ons moog' stichten, En wij, op Uwe leer gegrond, Ons leven daarnaar richten.